Heerarka PAR

Heerarka Awood Dhisid

Heerkaan waxuu ku saabsan yahay aasaasida  cilaaqaadyada iyo dhidhidada u aasida wadareed cilmi baaris ah oo adag lana aamini karo isla markaana ujeedo cad leh.

Cadee arimaha

Insert translation here.

Caption

Cadee wadaqeyeyaasha iyosa amileyda

Insert translation here.

Aasaas cilaaqaadyo iyo milicsi la xariira hab dhaqameedka kooxda

Insert translation here.

Insert translation here.

Insert translation here.

Insert translation here.

Insert translation here.

Sid wadajir ah go’aan looga gaaro su’aalaha cilmi baarista, habka cilmi baarista iyo shaqooyinka

Insert translation here.

Insert translation here.

Waraaqo Shaqo: Foomam iskaashi, is afgarad iyo guddiga dib-u-eegista hay'adaha

Insert translation here.

Heerarka Cilmi Baaris

Heerkaan, Si wadajir ah ayaa cilmi baarista loo sameynayaa.

Samee cilmi baaris iyo xog uruurin, falanqey natiijooyinka, ka fikir ficilada mustaqbalka dhici kara

Insert translation here.

Caption

Insert translation here.

Heerka ficilka

Insert translation here.

Insert translation here.

Xigashooyin:

Pain, R., Whitman, G., & D. Milledge. (2017). Participatory action research toolkit: An introduction to using PAR as an approach to learning, research, and action. Durham, UK: Durham University.

Morris, M. (2002). Participatory research and action: A guide to becoming a researcher for social change. Ottawa, ON: Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW).

css.php